تبلیغات
:: بیوگرافی اعضای وبلاگ جمع نوشت ::

       HOME


. FAEZE .

من...فائزه...

من...فائزه ...زاده در زنجان به سالهای مهر و دوستی و جنگ [۱۳۶۴] و روز کودتای سياه اما هميشه پيروز...

من...فائزه ...تحليل گر هر آنچه در کارگاه خيال آمده است و دستاورد هزار توی آدمی است/.

من...فائزه... وام دار مهربانی دوستانی به خوبی دوستان سهراب ...

من...فائزه...سرشار از آفتاب . به رنگ آفتاب است و داغ همه نقش و نگار دل من

من...فائزه ...مرا هزار اميد است و هر هزار همان غريبه آشناست آشنا تر از آشنا همو که خانه اش در اين نزديکی است همو که که از من به من نزديکتر است همو که با خاموشی اش با من سخن ميگويد خاموشی ای که صد هزار بار در سخن است ...

من ...فائزه ...شيعه علی عاشق علی وام دار علی؛همان ابر مردی که وصفش در باور نمی آيد/.

من...فائزه ...عاشق  حافظ و شمس و مولانا

من ...فائزه ...دوستار طرح ايرانی معماری ايرانی و هر چه ايرانی است/.

....اما داشته های من هيچ نيست جز آنچه بر من گذشته است روزهای کودکيم "آن روزهای شاخساران  پر از گيلاس"به تندی پلک زدن کودکی  تازه وارد گذشت وحکايت های کلاس اولم و شروع نوشتنم که با بابا آب داد شروع شد در همان روزهای  اول از دارا و سارا ياد گرفتم که نه تنها انار بلکه انديشه را هم ميتوان با ديگران تقسيم کرد ...به کلاس دوم رسيده و نرسيده دور و برم پر از دوستان جديد شد و سال بعد هم قصه پسرک فداکار ...از سالهای بعد ان هم به جز هيجان، هيجان روزهای امتحان و تشويق روزهای کارنامه چيزی در بساط ندارم . دمره راهنمايی ام با اجتماعی و معادله هايی که مجهولتر از زندگی نبود گذشت و دبيرستانی شدم دوره اندوخته های رياضی گونه محاسبات پيچيده لگاريتمی واکنش های در هم تنيده بيوشيميايی و فرمول های چند طبقه فيزيک مدرن ....اين جريانات متناوب سينوسی هم گذشت و کنکور و روزهايی که با افق پيوندی جاودانه داشت ....در پايان راه در برگه سرنوشتم نوشته شد ....معماری....

....اما دل خوشی ام لوح ديجيتال روبه روی من است تا زبان تنهايی مرا به اميد يافتن گوشهايی شنواباز کند شايد بتوانم تنهايی انديشه را با ديگران تقسيم کنم...

...و اما امروز حکايت ها دارم با تو اگر از دست و توانم بگذارد...

 

 

آدرس ایمیل من :                               aftabtarin@yahoo.com              

آدرس ایمیل من :                                  

آدرس وبلاگ من :       http://www.aftabtarin.persianblog.com        

آی دی من در یاهو مسنجر:                                 aftabtareen 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت مطعلق به گروه جمع نوشت میباشد و هر گونه برداشت از آن فقط با ذکر منبع بلامانع میباشد.